Plaats reserveren d.m.v. betaling € 5,- p.p. voor de verder gratis consumpties,
rek. NL12 RABO 0357 8147 97 t.n.v. Sociëteit de Westhoek o.v.v. uw naam.
.

Westhoeklezing 2019
5 april 2019, 15.00 uur, De Schutse, Burgh-HaamstedeProf. Dr. Barbara Oomen

over

‘Cities of Refuge’

op weg naar een lokaal migratiebeleid?De Westhoeklezing is een project van UCR (University College Roosevelt) en Sociëteit de Westhoek.
Barbara Oomen, voormalig Dean, is projectleider van het ‘Cities of Refuge’ project, gefinancierd door NWO. Zij heeft veel gepubliceerd over relaties tussen wetgeving, cultuur en maatschappij en is een onderhoudende spreker.

De lezing is openbaar toegankelijk voor belangstellenden, leden van Sociëteit de Westhoek en studenten UCR. De toegangsprijs van € 5,- is ter dekking van de aangeboden consumpties. Na afloop receptie voor informeel contact met spreker, en aanwezigen onderling. 

Programma

14.30 u           Ontvangst
15.00 u           Introductie
15.10 u           Lezing
16.15 u           Pauze
16.30 u           Vervolg lezing en discussie
17.15 u           Receptie